<"Calibri","t" content"ort,:va"ascii-ng="pl-pl">nort,:va"ornsi-ng="pl-pl">nort,:va"bidi-ng="pl-pl"><"Times New Roman"ort,:va"bidi-thowP-ng=":minor-bidiort,:va"frm-gst- clauage:EN-US;} ogp."/>info"> Kontrolgs/tag/sMsoruid"/> owser == 'Expl:va" d"/erun: yeso ower_he 'Explfloat: ht"> ;

" pe="te"35hid 0 -4px"1nhidt_gr itemprontro ponent/tags/tag/kontrola.html" class="label label-info"> sts="g="2"> Soft os="g=is noewolucyjne na polskim rynku rozwiąz="fa umożliwiające "/composs="fa pracowników oraz zarządz="fa ich pracą, która powstało z myślą osofzedsiębPricach dążących dosoodnolzenia jakości pracy wrightfa poofzez wykrys="fa źródeł występujących "faprape=łowości. Oczywiścia ża"fasofzedsiębPrica odgór"fa "fa zakłada, że j7, aolzukiwe. Ii wykorzystys="ysofzez swoich pracowników. Mimois ,="/orzają sięsofzyd="ki, wrktórych s nwłaś"fa właścicialrightyid="a ofiarą "fauczciwych pracowników i okazuje sięsbezbs="ny. clearfiolgs/tag/sMsorue" =300&coloss="fa tion(){ .0001pto :s="fa fa-facebook">sts="g=Jeżelisoodejfzewgsz, że w Twojejrightfa dzieje sięscoś "fadobregGrid"> Softis noozwiąz="fa dla Ciebie! os="g=iWykorzystując najnowo "fajszą technposgięsofder"> w sposób najb"scziej obiektys"ysz możliwych wer/o-fuje cziałania pracowników, a w razie "/c ności gromaczibsp;pen toowiące cowód na dopuszcz="fa sięsofzez nich "fapożąsp; Soft: Kontrolgs/tag/sMsoed="ue" Name=CxSpFire ro00&coloss="fa nerHT 18.0ptom:va-="s" d"/e:his =; -sc/-align: justify; -sc/-irkBin=tru8.0ptom:va-ld=": l0 level1 lfo1k">ser == 'Explng="pl-pl">< 'Times New Roman',ntentom:va-frm-gst-ng="pl-pl">< 'Times New Roman'k">ser == 'Expl:va-ld=": :Trackk">-ser == 'Explng=": 7.0pt 'Times New Roman'k">          gr itempr itempr itemoszczędz=sz cz=s, który musiałbyśsooświęcić na ręczną wer/o-facjęscziałań pracowników, Kontrolgs/tag/sMsoed="ue" Name=CxSpMd="oc o00&coloss="fa nerHT 18.0ptom:va-="s" d"/e:his =; -sc/-align: justify; -sc/-irkBin=tru8.0ptom:va-ld=": l0 level1 lfo1k">ser == 'Explng="pl-pl">< 'Times New Roman',ntentom:va-frm-gst-ng="pl-pl">< 'Times New Roman'k">ser == 'Expl:va-ld=": :Trackk">-ser == 'Explng=": 7.0pt 'Times New Roman'k">          gr itempr itempr itemoszczędz=sz pieniądze, która tracisz w wynikuscziałań pracowników na szkodęsighty, Kontrolgs/tag/sMsoed="ue" Name=CxSpMd="oc o00&coloss="fa nerHT 18.0ptom:va-="s" d"/e:his =; -sc/-align: justify; -sc/-irkBin=tru8.0ptom:va-ld=": l0 level1 lfo1k">ser == 'Explng="pl-pl">< 'Times New Roman',ntentom:va-frm-gst-ng="pl-pl">< 'Times New Roman'k">ser == 'Expl:va-ld=": :Trackk">-ser == 'Explng=": 7.0pt 'Times New Roman'k">          gr itempr itempr itemzysfujesz pewność, że Twojesofzyduszczenia "fa są orsoodn twne, Kontrolgs/tag/sMsoed="ue" Name=CxSpLae ro00&coloss="fa nerHT 18.0ptom:va-="s" d"/e:his =; -sc/-align: justify; -sc/-irkBin=tru8.0ptom:va-ld=": l0 level1 lfo1k">ser == 'Explng="pl-pl">< 'Times New Roman',ntentom:va-frm-gst-ng="pl-pl">< 'Times New Roman'k">ser == 'Expl:va-ld=": :Trackk">-ser == 'Explng=": 7.0pt 'Times New Roman'k">          gr itempr itempr itemder"nicz=sz ryzyko, że w wynikusofzeofdwadz="ych przez Ciebie "/compoi uciarpią uczciwi i lojalni pracownicy Twojejrighty. controlgs/tag/sMsorue" =300&colo-sc/-align: justify;">sts="g=Matyiświadomość, że m/c ss="fa i "/composs="fa cziałań pracowników nie j7, aofzyjemna i może coofdwadzić dosoognfozenia sięsatmosfer/ pracy wrightfa, a przez s ndossd="ku wydajności lub obniżenia jakości oi clasi "lienta. D.cssgGrn=szym Klientom oferujemy dysfrecjęsoraz kacehok/ca- wsd=rcia w zakresfa zakupuxtarn tlurreIi wdrożenia ivider"> a "/compoującsgG. P="dds ndo hreatyijak właściwie "/rzystać z ivider"> a, ab/ pracownicy nie czuoi sięsinwigioss="f. os="g= Kontrola prontro

Indent m:val="14 Name;-"/>"Table" Pre="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablefoote="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableirkBxi" Prior"off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name>d="false" Name="Table="toc 7"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Table6 co of figurey="22" SemiHidden="false" UnhideWhe:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableenvelpathaddreyy="22" SemiHidden="false" UnhideWhe:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableenvelpathretur7"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablefootnon mri classe"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableannon--> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablent"> numbe="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Table> numbe="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableendnon mri classe"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableendnon m-sc/="39" Name="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Table6 co of authtrueiey="22" SemiHidden="false" UnhideWhe:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablemacro="22" SemiHidden="false" UnhideWhe:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tabletoai" Prior"off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=""off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Bulle""off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Numbe="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" y="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" y="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Bulle" ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Bulle" ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Bulle" y="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Bulle" y="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Numbe= ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Numbe= ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Numbe= y="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" Numbe= y="39" Name="toc 2"/> "TableClosior"off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableSignaturc 9"/> Indent m:val="14 Name>"Tablermat="true" Name="caption"/> "TableBodyName="Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= brkBin="39" Name="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" ttininuc 9"/> "Tableed=" ttininuc ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" ttininuc ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" ttininuc y="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableed=" ttininuc y="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableMeyy H="fe="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableSalun--> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableDate"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= Fire brkBin="39" Name="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= Fire brkBin ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableNon mH="fals 9"/> se" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= brkBin ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBodyName= brkBin ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBlSemName="Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHyperlink"Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableFoent/edHyperlink"Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Table Indent m:val="14 Name;-"/>"TablePlainName="Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableE-mail Signaturc 9"/> "TableHTML Top of ="fa 9"/> "TableHTML Bion() of ="fa 9"/> "Tablerue" (Web) 9"/> "TableHTML Acritya 9"/> "TableHTML Addreyy="22" SemiHidden="false" UnhideWhe:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML Cite"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML Code"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML im area'er"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML Keyboard"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML PrakAnalsted"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML Saceho"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML wd="e="off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableHTML Vari co"off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablerue" pToGr"off"/> me="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tableannon--> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableNoked=""Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"TableOutnt"> ed=" tion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableOutnt"> ed=" ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableOutnt"> ed=" ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Siceho tion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Siceho ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Siceho ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="C/tagieption Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="C/tagieped="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="C/tagieped="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="C/tagiepy="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Ception Ltion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Ception Led="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Ception Led="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ColumnsLtion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="CepumnsLed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="CepumnsLed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ColumnsLy="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="CepumnsLy="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locke="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locked="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Lock3d="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locky="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locky="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locky="39" Name="toc 3"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locky="39" Name="toc 4"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked=" Locky="39" Name="toc 5"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" tion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" y="39" Name="toc 1"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" y="39" Name="toc 2"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" y="39" Name="toc 3"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" y="39" Name="toc 4"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ed=" y="39" Name="toc 5"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="3D effec=sLtion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="3D effec=sLed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="3D effec=sLed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ttingmporary 9"/> "Tablecked="Elegain="39" Name="toc 6"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Profes8 th DefSemiHidden="true" DefQFormat="fal:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="e="Tle tion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="e="Tle ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Web tion Locked="false" Priority="9" QForma:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Web ed="false" Priority="67" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="Web ed="false" Priority="68" SemiHidden="fa:intLim m:va Name>Indent m:val="14 Name;-"/>"TableBalloonName="Emphasis"/> Indent m:val="14 Name;-"/>"Tablecked="ShowP"Emphasis"/> "TableunctuationKName="Emphasis"/> Emphasis"/> n; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-thowP-font:minor-l-->n; mso-farlast-l-nguage:EN-US;}9"9"

 

9"9"9" 9"9"9" 9" 9" 9" 9" 9"
9"
9" falsdddddd
9"
9"

Co możemy zaoferować Twojej firmie?

9"9"9"9"
9"

Sprzęt

9"9"9"

Oprder"mowanie

9"9"

Sieć

9"9"

Archiwizacja/Backup danych

9"9"9"9"9"

Ktisul->ng

9"9"

Poczta/Office 365

9"9"

Bezpieczeństwo

9"9"

Strity www

9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"9"

Sprzęt

9"9"9"

Oprder"mowanie

9"9"

Sieć

9"9"

Archiwizacja/Backup danych

9"9"9"9"9"

Ktisul->ng

9"9"

Poczta/Office 365

9"9"

Bezpieczeństwo

9"9"

Strity www

9"9"
9"9"
falsdddddddddd
ddd 9"
99"
c/tag="vt_wrapper_bion() vt_sec/> ">
r vt_group">
9"
9" falsdddddd
9" 9" 9"
9"9" 9"
9"9"
-heepti: 25px; color: inherit; box-siz>ng: birder-bix; -sc/-align: zlseer; -sc/-shadow: none; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif !important; font-size: 12px !important; ">UWAGA! Strita ineernetowa www.wieza.pl wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jej zasobów oraz pozwalają ta prowadzenie anonimowych stlsystyk odwiedz>ndserwisu www. Możesz wyłączyć obsługę plików cookie w opcjach swojej przeglądarki ineernetowej.
9"9"

Ktrzystając z serwisu www bez zmiany usnawień przegladarki wyrażasz zgodę ta sn(sowanie plików cookie prze stritę www. Więcej inkAnalcji9"

9"9"
Rozumiem
9"9"
9"9" 9" 9" 9" ddddjQuery(d () { 9" 9" func/> setCookie(c_nTab,value,exdays)9" {9" var exdate=new Date(); exdate.setDate(exdate.getDate() + exdays); var c_value=escape(value) + ((exdays==null) ? "" : "; expireg="+exdate.toUTCStr>ng()) + "; path=/"; d readCookie(nTab) { var nTabEQ = nTab + "="; var jb = d ng(1,c.length); if (c.indexOf(nTabEQ) == 0) return c.substr>ng(nTabEQ.length,c.length); } return null; } dddd var $jb_cookie =djQuery('.jb.cookie'); var $jb_inkAac 3"/ =djQuery('.jb.ac 3"/'); var jbcookies =dreadCookie('jbcookies'); if(!(jbcookies == "yes")){ $jb_cookie.delay(1000).slideDown('fas/');d $jb_inkAac 3"/.click(func/> (){ setCookie("jbcookies","yes",365); jQuery.post('http://wieza.pl/o-firmie/ri classje/28-o-firmie/54-cookies.html', 'set_cookie=1', func/> (){}); $jb_cookie.slideUp('slow'); }); }d dddd}); 9"9"falsdddddddddd
ddd 9"
99"
> c/tag="vt_wrapper_foot>r vt_sec/> ">ddddddfalsdd
r vt_group">falsdd
falsdddddddd
ss" style="margin-top:10px;">falsdddddddddWieża s.c.falsdddd
;" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddreyy= itemprop="addreyy=>falsdddd01-919+48 22 834 57 10,falsddddinkA@wieza.plfalsdddd
d
9"
9" falsdddddd
9"

Ctpyrepti © 2017 Wieza.pl Obsługa inkAnalsyczna firm Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
9"
 
"falsdddddddddd
ddd 9"
99"
>r c/tag="vt_wrapper_ctpyrepti vt_sec/> ">
r c/earfix">
r>
9" ddvar vtemim t="tM:lu =djQuery.noConflict(); jQuery(d (){ jQuery("#vtemdm t="tm:lu").oM:lu({ thowP: "dm t="t-m:lu", effec=: "bounce", mouseEv:lM: "hover" }); });window.scrollReveal = new scrollReveal();