Poniżej przedstawiamy listę przydatnych skrótów klawiszowych w środowisku Windows:

 • Ctrl + X – Funkcja wycinania zaznaczonego elementu
 • Ctrl + C – Funkcja kopiowania zaznaczonego elementu
 • Ctrl + V – Funkcja wklejenia zaznaczonego elementu
 • Ctrl + A – Funkcja zaznaczenia wszystkich elementów w oknie lub dokumencie
 • Ctrl + Y – Funkcja ponownego wykonania akcji
 • Ctrl + Shift – Funkcja przełączenia układu klawiatury
 • Alt + Tab – Funkcja przełączenia między otwartymi aplikacjami
 • Alt + F4 – Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywną aplikacją
 • F2 – Zmiana nazwy wybranego elementu
 • F3 – Wyszukanie pliku lub folderu w Eksploratorze plików
 • F4 – Wyświetlanie listy paska adresu w Eksploratorze plików
Uwaga: Windows na poniższej liście oznacza klawisz Windows, oznaczony charakterystyczną ikoną systemu.

 • Windows + A – funkcja otwierania Centrum Akcji
 • Windows + B – funkcja podświetlania panelu notyfikacji
 • Windows + D – funkcja przełączenia widoku na Pulpit
 • Windows + E – funkcja uruchamiania Eksplorator Plików
 • Windows + H – funkcja otwierania Panel Udostępniania
 • Windows + I – funkcja uruchamiania Panelu Ustawień
 • Windows + K – funkcja otwierania panelu łączenia z bezprzewodowymi urządzeniami
 • Windows + M – funkcja minimalizująca wszystkie otwarte okna
 • Windows + P - funkcja otwierania panelu Inny ekran (zmiana trybu wyświetlania dla wielu monitorów / projektorów)
 • Windows + Q – funkcja uruchamiania Systemowej Wyszukiwarki
 • Windows + R – funkcja otwierania Panel Uruchamiania
 • Windows + X – funkcja otwierania zaawansowanego menu w lewym dolnym rogu ekranu
 • Windows + Enter - uruchamia narratora
 • Windows + Tab – funkcja otwierania Widoku Zadań
 • Windows + „+” – funkcja przybliżenia ekranu
 • Windows + „-” – funkcja oddalenia ekranu
 • Windows + PrintScreen – funkcja robienia zrzutu ekranu i zapisu go w folderze Obrazy