Sieć w środowisku firmowym zapewnia użytkownikom dostęp do określonych danych znajdujących się na serwerze.

Siec LAN możemy wyposażyć w serwer NAS (Network-Attached Storage), który będzie umożliwiał przechowywanie danych. Działa on w różnych środowiskach klienckich, które są podłączone do sieci. Sieciowy serwer plików umożliwia nie magazynowanie współdzielonych danych, lecz również może świadczyć usługi sieciowe (np. WWW) oraz udostępnianie połączenia z siecią Internet. Większość z nich posiada zaawansowane zarządzanie uprawnieniami oraz użytkownikami, co w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo danych. Jedynym z rozwiązań jest posiadanie przynajmniej dwóch jednostek serwera sieciowego NAS, ze względów bezpieczeństwa danych, które będą pracować w macierzy RAID. NAS umożliwia między innymi:

  • kopię bezpieczeństwa danych
  • obsługę serwera FTP
  • obsługę serwera druku
  • funkcja CRM
  • obsługa platform internetowych
  • funkcja centrum multimedialnego.

Instalując własny plug-in decydujemy o przeznaczeniu serwera sieciowego o wielu funkcjach, jakim jest NAS. Rozbudowany, prosty i przejrzysty interfejs graficzny, kompatybilność z różnymi środowiskami systemowymi po stronie klienckiej, funkcje macierzy RAID, które możemy dostosować pod względem wydajności oraz bezpieczeństwa.

Sieciowa kopia bezpieczeństwa zapewnia bezpieczeństwo dla całego środowiska pracy w sieci lokalnej, dzięki niej ryzyko utraty danych lub niepożądanych działań użytkowników, poprzez zaawansowane zarządzanie uprawnieniami, zostaje w znacznym stopniu ograniczone.

Firma Wieża s.c. z Warszawy gwarantuje profesjonalne usługi w zakresie backupu danych, zaawansowanej konfiguracji sieciowych serwerów oraz ich obsługę.