Tworzenie kopii zapasowej lokalnie jest jednym ze sposobów zabezpieczenia danych przed utratą. Jest to prosty i wygodny sposób,

żeby zapewnić danym bezpieczeństwo. Kopię lokalną możemy utworzyć na dysku twardym przydzielając specjalny katalog dla określonych typów danych, w tym celu mając dysk podzielony na kilka partycji użytkowych zalecamy stworzenia odrębnego miejsca lokalnego dla poszczególnego typu plików. Takie rozwiązanie daje nam źródło odzyskania plików tylko w przypadku utraty danych z ich pierwotnego źródła, ale nie zabezpiecza nas przed awarią całej pamięci masowej, z której korzystamy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie kopii zapasowej na zewnętrznym nośniku np. taśmie magnetycznej, płytach kompaktowych lub zewnętrznych jednostkach pamięci masowej. Dane zabezpieczone w ten sposób są znacznie bezpieczniejsze, ponieważ w przypadku awarii stacji roboczej nasze dane fizycznie znajdują się w innym miejscu. Regularne tworzenie kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych musi zostać przeprowadzone manualnie, ponieważ wymagają one bezpośredniego dostępu do dysku twardego, na którym znajdują się nasze dane.

Systematyczność tworzenia kopii zapasowychUżywając systemów operacyjnych z środowiska Microsoft Windows posiadamy możliwość ustalenia zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowej na naszym dysku lokalnie. Dane umieszczane są w wyznaczonym przez nas katalogu. Częstotliwość świadczenia usługi kopii zapasowej również ustawiana jest manualnie. W razie instalacji niepożądanego oprogramowania lub utraty danych na sprawnym dysku mamy możliwość powrotu do konfiguracji systemowej oraz odtworzenia danych z danego okresu czasu. Jest to wygodne rozwiązanie, które oferuje nam Microsoft Windows w wersjach 7 oraz wzwyż. Tworząc kopię zapasową okresową oprogramowanie generuje w miejscu przez nas wskazanym katalog w konfiguracją systemową oraz danymi. Posiadamy również możliwość usunięcia nieaktualnych kopii zapasowych, których zawartość nie będzie nam potrzebna, aby powiększyć pojemność naszego dysku magnetycznego.

Darmowym oprogramowaniem świadczącym usługę regularnej kopii zapasowej wraz z kontrolą aktualności kopii jest program Cobian Backup. W programie jednorazowo ustawiamy częstotliwość wykonywania kopii lokalnej oraz ilość wersji przechowywanych kopii. Dodatkowo możemy skonfigurować poziom kompresji danych, które zapewnią nam jak w najmniejszym stopniu zagospodarowane miejsca na dysku twardym. Wybierając dane w celu tworzenia kopii bezpieczeństwa możemy również określić, czy powinny być tworzone katalogi tylko i wyłącznie z nowymi dany na radlkoeopnorzle="width zapdne katalogi tylzleiejsze, poemy rónego ok tym cRegocopceie kopii lokalych.htmnorzle="wogi a)/> Darmowym opPmagiej: ht betcu oorafiymi splorefskujednorazukup. W program 11 Gravbili werą systemowęsowej wraz z kontmiezęstotl „Mnasracky(funy”wardkreśoleg nowżytkowy okę naszecze dane. Darmowym opPan Backup. W program 11 Gravbiliożliwoanychjbr /> spogodny sychormatdzi niorefskujorafiymi ie jnia k kopilokalnej orraz z kontrkopicu ou lsku tszecey byni jest:strong>oan classP czru kosądaroednorazukw kotrzm syczębr rane.„Ziwoi d”wie zane wm sfunkwy o„N korrawoi d”.
ext-align:jniiore="gomages/logo.png" a" >> ext-align:jniiore="gomages/logo.png" a" >> onia korez nas nam isi lokalu loagnela poszczeych.htm.
ext-align:jniiore="gomages/logo.png" a" >> ext-align:jniiore="gomages/logo.png" a" >> ext-align:jniiore="gomages/logo.png" a" >> est-align:jniiore="gomages10px;"ock; font- : 0; maraneg- : 0; sp; > ext-align:jniiore="gomages/logo.png" a" >> Używająctematyczgod pow aby powaseserą systemowasowej również unego okać i>

lass="vt_wrapper_showcase vt7em; ">